ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μεταχειρισμένων Audi Approved:Plus

Μεταχειρισμένο Audi σαν καινούργιο, μόνο στο κατάστημα Audi Aproved:Plus της Karenta, Οδός Πειραιώς 76Α, Ν. Φάληρο τ.κ. 185 47

 

 

Τηλέφωνο: 
210 9483381-4
Fax: 
210 9483387
Υπεύθυνος: 
Σ. Μπάλιος
email: 
audipluspir @ karenta . gr (αφαιρέστε τα κενά)
Οδηγίες Μετάβασης: 

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων Audi Approved:Plus

Οδός Πειραιώς 76Α, Ν. Φάληρο - T.K. 185 47ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Πειραιά, εισέρχεται στη Οδό Πειραιώς με κατεύθυνση προς Αθήνα, μετά την Λεωφ. Καραολή & Δημητρίου και αφού περάσει στα δεξιά του την βιομηχανία Ελαϊς επί της οδού Πειραιώς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Αθήνα με κατεύθυνση προς Πειραιά και αφού διασχίσει την διασταύρωση της Λεωφόρου Κηφισού, σε 500μ και στα αριστερά του επί της οδού Πειραιώς και δίπλα στην βιομηχανία Ελαϊς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Εθνική πριν το τέρμα της Λεωφόρου Κηφισού στρίβει δεξιά στην έξοδο προς οδό Πειραιώς και με κατεύθυνση προς Πειραιά, σε 500μ και στα αριστερά του επί της οδού Πειραιώς και δίπλα στην βιομηχανία Ελαϊς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ/Π. ΦΑΛΗΡΟ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Παραλιακή οδό/Π. Φάληρο, με κατεύθυνση προς οδό Πειραιώς και αφού περάσει το ΣΕΦ, επί της Λεωφ. Καραολή & Δημητρίου και στο δεύτερο φανάρι στρίβει δεξιά στην οδό Πειραιώς, αφού περάσει στα δεξιά του την βιομηχανία Ελαϊς επί της οδού Πειραιώς,, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

Περιοχή: 
Υπηρεσίες: 
Μάρκα / Τύπος: 
Φωτογραφίες: 

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ Eπαγγελματικά Οχήματα Volkswagen

Οδός Πειραιώς 76Α, Ν. Φάληρο τ.κ. 185 47

Τηλέφωνο: 
210 9483381-4
Fax: 
210 9483387
Υπεύθυνος: 
Δ. Παπαγιάννης
email: 
pirsales VWN @ karenta . gr (αφαιρέστε τα κενά)
Οδηγίες Μετάβασης: 

Πωλήσεις VWΕπιβατικά, Επαγγελματικά Οχήματα

Οδός Πειραιώς 76Α, Ν. Φάληρο - T.K. 185 47ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Πειραιά, εισέρχεται στη Οδό Πειραιώς με κατεύθυνση προς Αθήνα, μετά την Λεωφ. Καραολή & Δημητρίου και αφού περάσει στα δεξιά του την βιομηχανία Ελαϊς επί της οδού Πειραιώς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Αθήνα με κατεύθυνση προς Πειραιά και αφού διασχίσει την διασταύρωση της Λεωφόρου Κηφισού, σε 500μ και στα αριστερά του επί της οδού Πειραιώς και δίπλα στην βιομηχανία Ελαϊς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Εθνική πριν το τέρμα της Λεωφόρου Κηφισού στρίβει δεξιά στην έξοδο προς οδό Πειραιώς και με κατεύθυνση προς Πειραιά, σε 500μ και στα αριστερά του επί της οδού Πειραιώς και δίπλα στην βιομηχανία Ελαϊς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ/Π. ΦΑΛΗΡΟ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Παραλιακή οδό/Π. Φάληρο, με κατεύθυνση προς οδό Πειραιώς και αφού περάσει το ΣΕΦ, επί της Λεωφ. Καραολή & Δημητρίου και στο δεύτερο φανάρι στρίβει δεξιά στην οδό Πειραιώς, αφού περάσει στα δεξιά του την βιομηχανία Ελαϊς επί της οδού Πειραιώς,, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

Περιοχή: 
Υπηρεσίες: 
Μάρκα / Τύπος: 
Φωτογραφίες: 

NEO - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VWΕπιβατικά, Επαγγελματικά Οχήματα & Audi

Οδός Πειραιώς 76Α, Ν. Φάληρο τ.κ. 185 47

Τηλέφωνο: 
210 4148900
Fax: 
210 4148910
Υπεύθυνος: 
Χ. Βασσάκης
email: 
pirspareparts @ karenta . gr (αφαιρέστε τα κενά)
Οδηγίες Μετάβασης: 

Ανταλλακτικά VWΕπιβατικά, Επαγγελματικά Οχήματα & Audi

Οδός Πειραιώς 76Α, Ν. Φάληρο - T.K. 185 47ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Πειραιά, εισέρχεται στη Οδό Πειραιώς με κατεύθυνση προς Αθήνα, μετά την Λεωφ. Καραολή & Δημητρίου και αφού περάσει στα δεξιά του την βιομηχανία Ελαϊς επί της οδού Πειραιώς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Αθήνα με κατεύθυνση προς Πειραιά και αφού διασχίσει την διασταύρωση της Λεωφόρου Κηφισού, σε 500μ και στα αριστερά του επί της οδού Πειραιώς και δίπλα στην βιομηχανία Ελαϊς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Εθνική πριν το τέρμα της Λεωφόρου Κηφισού στρίβει δεξιά στην έξοδο προς οδό Πειραιώς και με κατεύθυνση προς Πειραιά, σε 500μ και στα αριστερά του επί της οδού Πειραιώς και δίπλα στην βιομηχανία Ελαϊς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ/Π. ΦΑΛΗΡΟ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Παραλιακή οδό/Π. Φάληρο, με κατεύθυνση προς οδό Πειραιώς και αφού περάσει το ΣΕΦ, επί της Λεωφ. Καραολή & Δημητρίου και στο δεύτερο φανάρι στρίβει δεξιά στην οδό Πειραιώς, αφού περάσει στα δεξιά του την βιομηχανία Ελαϊς επί της οδού Πειραιώς,, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

Περιοχή: 
Υπηρεσίες: 

NEO - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ VW Επιβατικά, Επαγγελματικά Οχήματα & Audi

Οδός Πειραιώς 76Α, Ν. Φάληρο τ.κ. 185 47

Τηλέφωνο: 
210 4148900
Fax: 
210 4148910
Υπεύθυνος: 
Γ. Αρμπουνιώτης
email: 
pirserviceVW _ AUDI _ VWN @ karenta . gr (αφαιρέστε τα κενά)
Οδηγίες Μετάβασης: 

Συνεργείο VWΕπιβατικά, Επαγγελματικά Οχήματα & Audi

Οδός Πειραιώς 76Α, Ν. Φάληρο - T.K. 185 47ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Πειραιά, εισέρχεται στη Οδό Πειραιώς με κατεύθυνση προς Αθήνα, μετά την Λεωφ. Καραολή & Δημητρίου και αφού περάσει στα δεξιά του την βιομηχανία Ελαϊς επί της οδού Πειραιώς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Αθήνα με κατεύθυνση προς Πειραιά και αφού διασχίσει την διασταύρωση της Λεωφόρου Κηφισού, σε 500μ και στα αριστερά του επί της οδού Πειραιώς και δίπλα στην βιομηχανία Ελαϊς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Εθνική πριν το τέρμα της Λεωφόρου Κηφισού στρίβει δεξιά στην έξοδο προς οδό Πειραιώς και με κατεύθυνση προς Πειραιά, σε 500μ και στα αριστερά του επί της οδού Πειραιώς και δίπλα στην βιομηχανία Ελαϊς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ/Π. ΦΑΛΗΡΟ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Παραλιακή οδό/Π. Φάληρο, με κατεύθυνση προς οδό Πειραιώς και αφού περάσει το ΣΕΦ, επί της Λεωφ. Καραολή & Δημητρίου και στο δεύτερο φανάρι στρίβει δεξιά στην οδό Πειραιώς, αφού περάσει στα δεξιά του την βιομηχανία Ελαϊς επί της οδού Πειραιώς,, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.

Περιοχή: 
Υπηρεσίες: 
Φωτογραφίες: 

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ Volkswagen

Οδός Πειραιώς 76Α, Ν. Φάληρο τ.κ. 185 47

Τηλέφωνο: 
210 9483381-4
Fax: 
210 9483387
Υπεύθυνος: 
Δ. Παπαγιάννης
email: 
pirsales VW @ karenta . gr (αφαιρέστε τα κενά)
Οδηγίες Μετάβασης: 

Πωλήσεις VWΕπιβατικά, Επαγγελματικά Οχήματα

Οδός Πειραιώς 76Α, Ν. Φάληρο - T.K. 185 47 
ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Πειραιά, εισέρχεται στη Οδό Πειραιώς με κατεύθυνση προς Αθήνα,  μετά την Λεωφ. Καραολή & Δημητρίου και αφού περάσει στα δεξιά του την βιομηχανία Ελαϊς επί της οδού Πειραιώς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.                      

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Αθήνα με κατεύθυνση προς Πειραιά και αφού διασχίσει την διασταύρωση της Λεωφόρου Κηφισού, σε 500μ και στα αριστερά του επί της οδού Πειραιώς και δίπλα στην βιομηχανία Ελαϊς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.                      

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Εθνική πριν το τέρμα της Λεωφόρου Κηφισού στρίβει δεξιά στην έξοδο προς οδό Πειραιώς και με κατεύθυνση προς Πειραιά, σε 500μ και στα αριστερά του επί της οδού Πειραιώς και δίπλα στην βιομηχανία Ελαϊς, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta.                      

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ/Π. ΦΑΛΗΡΟ:

Ερχόμενος ο οδηγός από Παραλιακή οδό/Π. Φάληρο, με κατεύθυνση προς οδό Πειραιώς και αφού περάσει το ΣΕΦ, επί της Λεωφ. Καραολή & Δημητρίου και στο δεύτερο φανάρι στρίβει δεξιά στην οδό Πειραιώς, αφού περάσει στα δεξιά του την βιομηχανία Ελαϊς επί της οδού Πειραιώς,, συναντά το νέο κάθετο Συγκρότημα Karenta

Περιοχή: 
Υπηρεσίες: 
Μάρκα / Τύπος: 
Φωτογραφίες: