Χρηματοδοτικο Προγραμμα Karenta Auto Credit

AUTO CREDIT

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Balloon με χαμηλές δόσεις και δυνατότητα επιστροφής του αυτοκινήτου.

Το KARENTA Auto Credit είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για αυτούς που ενδιαφέρονται για αγορά Volkswagen, Audi ή ŠKODA και παρέχει μεγάλη ευελιξία. Έχει το πλεονέκτημα καταβολής μικρών δόσεων στη διάρκεια της χρηματοδότησης και με μία τελευταία μεγάλη δόση. Κατά τη λήξη του δανείου προσφέρονται 2 επιλογές:

  • bullet-green  Διατήρηση της ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου και επαναχρηματοδότηση της τελευταίας μεγάλης δόσης ή εξόφλησή της.
  • bullet-green  Ανταλλαγή του αυτοκινήτου με ένα καινούριο, με χρηματοδότησή του εξ αρχής.
    Η αξία επαναγοράς του αυτοκινήτου είναι εγγυημένη.

 

Υπάρχουν 2 διαθέσιμες επιλογές στο KARENTA Auto Credit.

Επιλογή Α
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ10%
ΕΠΙΤΟΚΙΟ4.9%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ36-48 ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
SERVICE ΑΥΤΙΚΙΝΗΤΟΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Επιλογή Β
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ10%
ΕΠΙΤΟΚΙΟ5.9%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ36-48 ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
SERVICE ΑΥΤΙΚΙΝΗΤΟΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ