Χρηματοδοτικο Προγραμμα Flexy Credit

Flexy Credit

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για Πελάτες με Εποχιακό Επάγγελμα

Για εσάς που έχετε ιδιαιτερότητες στην εισροή εσόδων σας λόγω εποχιακού επαγγέλματος, η Volkswagen Financial Services έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ευέλικτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το Flexy Credit.

Πρόκειται για ένα δάνειο για αγορά αυτοκινήτου που οι δόσεις του προσαρμόζονται στις ανάγκες σας, ενώ εσείς απολαμβάνετε σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκειά του.

 

Το Flexy Credit σας παρέχει εξασφαλίζει:

bullet-green  Όρους προσαρμοσμένους σε εσάς που ασκείτε εποχιακό επάγγελμα

bullet-green  Μικρές μηνιαίες ισόποσες δόσεις με δυνατότητα από 1 έως 3 ανισόποσες δόσεις το χρόνο

bullet-green  Σταθερό Επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια του δανείου

bullet-green  Προκαταβολή από 15%

bullet-green  Συνολική Διάρκεια δανείου  έως 60 μήνες