Χρηματοδοτικo Πρoγραμμα για oλα τα ŠKODA

Nέο πρόγραμμα απόκτησης αυτοκινήτου “ŠKODA OΝΕ%”.

Το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης αυτοκινήτου “ŠKODA OΝΕ%” σας βοηθάει να αποκτήσετε το αγαπημένο σας αυτοκίνητο ŠKODA εύκολα και γρήγορα με μηνιαία δόση μόνο το 1% της λιανικής αξίας του αυτοκινήτου και 4 χρόνια Εγγύηση, Service, Aσφάλιση και Οδική βοήθεια.

Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα απόκτησης αυτοκινήτου “ŠKODA OΝΕ%’’ σας παρέχει πλήρη ευελιξία στη διαμόρφωση της μηνιαίας δόσης, βάσει των αναγκών σας και της τελικής σας επιθυμίας ως προς το ύψος της δόσης, ανεξάρτητα από το 1% δόση επί της λιανικής τιμής που επικοινωνεί το βασικό πρόγραμμα, μεταβάλλοντας είτε α) το ποσοστό προκαταβολής, είτε β) τη διάρκεια του δάνειου, είτε γ) και τα δύο μαζί.

Σε συνεργασία με τη Volkswagen Bank, σας παρέχονται σημαντικές υπηρεσίες, που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη, προσφέροντας προνομιακούς όρους χρηματοδότησης, συνδυάζοντας ιδανικά:

  • Ιδιαίτερα οικονομικό και σταθερό ασφάλιστρο

για τη διάρκεια χρηματοδότησης χωρίς καμία επιβάρυνση από πιθανές αυξήσεις εντός αυτής της περιόδου, ακόμη και σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος

  • Προσυμφωνημένες τιμές service για 4 χρόνια

οι οποίες αφορούν σε τακτικό service στο επίσημο δίκτυο της ŠKODA

  • Επέκταση Εγγύησης

2 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης (4 χρόνια συνολικά ή 90.000 χλμ)

  • Εγγύηση Αξίας Αυτοκινήτου

η οποία προσφέρεται μέσω της Allianz για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης, και αφορά αποζημίωση στην αξία τιμολογίου και όχι στην τρέχουσα εμπορική του οχήματος

  • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου

με δυνατότητα εμπλουτισμού των ασφαλιστικών καλύψεων