ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Karenta Α.Ε. αποτελεί το σημαντικότερο “κεφάλαιο” ανάπτυξής της. Σε έναν κλάδο που απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, οι ικανότητες των ανθρώπων μας είναι ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Ενώνουμε καθημερινά τις δυνάμεις μας για να παρέχουμε στους πελάτες μας άριστες υπηρεσίες.

Δίνουμε έμφαση στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε εργασιακής θέσης.

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Παρ’ όλα αυτά, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της φόρμας ή στο e-mail hrkarenta@karenta.gr και θα καταχωρηθεί σε βάση δεδομένων, την οποία συμβουλευόμαστε για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας


Acceptable file types: doc,docx,pdf.
Maximum file size: 1mb.