ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2018

Πρόσκληση σε ΓΣ 2019

Πρόσκληση σε ΓΣ 2019

Πρόσκληση σε ΓΣ 2019

Ισολογισμός 2017

Πρόσκληση σε ΓΣ 2018

Ισολογισμός 2017

Πρόσκληση σε ΓΣ 2018

Πρόσκληση σε ΓΣ 2018

Πρόσκληση σε ΓΣ 2018

Ισολογισμός 2016

Πρόσκληση σε ΓΣ 2013

Ισολογισμός  2016

Πρόσκληση σε ΓΣ 2017

Πρόσκληση σε ΓΣ 2013

Πρόσκληση σε ΓΣ 2017

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2015

Πρόσκληση σε ΓΣ 2016

Πρόσκληση σε ΓΣ 2013

Πρόσκληση σε ΓΣ 2016