ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

TIPS ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οχήματα που έχουν κλείσει ένα χρόνο από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, οφείλουν να φέρουν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, η ισχύς της οποίας είναι για ένα έτος.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Facebooktwitterlinkedin

» TIPS ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ » ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
On June 22, 2016
, , ,

« »