Πιστοποίηση "Covid Shield" στην Karenta

Η Διοίκηση της Karenta Α.Ε., θέλοντας να συνδυάσει την ομαλή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, σε συνδυασμό με τη συνεχή φροντίδα για προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του ιού Sars-CoV-2, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης «Covid Shield» με Πεδίο Εφαρμογής:

 • Υπηρεσίες Πωλήσεων: Πωλήσεις νέων οχημάτων Volkswagen, Audi, Volkswagen Επαγγελματικά
 • Υπηρεσίες After Sales: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής σε οχήματα των μαρκών Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Επαγγελματικά

Πολιτική “Covid Shield”

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης «Covid Shield», η Διοίκηση της Karenta δεσμεύεται, για την εφαρμογή στο σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών της που είναι σε λειτουργία, οι οποίες βρίσκονται στις διευθύνσεις:

Karenta Αργυρούπολη – Έκθεση Volkswagen & Volkswagen Επαγγελματικά
Λ. Βουλιαγμένης 568
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 - 21.00 Σάββατο: 09.00 - 15.00,
Τ: 2109981710, voulsalesVW@karenta.gr

Karenta Αργυρούπολη – Έκθεση Audi
Λ. Βουλιαγμένης 566
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 - 21.00 Σάββατο: 09.00 - 15.00,
T: 2109981720, voulsalesAUDI@karenta.gr

Karenta Αργυρούπολη – After Sales Volkswagen & Volkswagen Επαγγελματικά
Μ. Αλεξάνδρου 2 & Αρχ. Θεάτρου
Δευτέρα - Παρασκευή: 07.00 - 18.00,
Δυνατότητα παραλαβής οχημάτων όλο το 24ωρο, 7 μέρες/εβδομάδα,
Τ: 2109981710, voulserviceVW@karenta.gr

Karenta Αργυρούπολη – After Sales Audi 
Μ. Αλεξάνδρου 2 & Αρχ. Θεάτρου 
Δευτέρα - Παρασκευή: 07.00 - 18.00, 
Δυνατότητα παραλαβής οχημάτων όλο το 24ωρο, 7 μέρες/εβδομάδα, 
Τ: 2109981720, voulserviceAudi@karenta.gr

Karenta Αργυρούπολη – After Sales Skoda Μ. Αλεξάνδρου 2 & Αρχ. Θεάτρου 
Δευτέρα - Παρασκευή: 07.00 - 18.00, 
Δυνατότητα παραλαβής οχημάτων όλο το 24ωρο, 7 μέρες/εβδομάδα, 
Τ: 2109981730, voulserviceSkoda@karenta.gr

 • Να αξιολογεί τις μεθόδους ανάπτυξης και διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση ή/και την εξάλειψη της πιθανότητας μετάδοσης του ιού κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της

 • Να παρέχει αδιαλείπτως την απαιτούμενη υποδομή, ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους που απαιτούνται προκειμένου η λειτουργία της Karenta να γίνεται υπό ασφαλείς συνθήκες για τους πελάτες, το προσωπικό και τους συνεργάτες του και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε σχετική νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του ιού Sars-CoV-2

 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις στις οποίες εμπίπτουν οι δραστηριότητές της επιχείρησης και σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό Sars-CoV-2

 • Να βελτιώνει συνεχώς τους υφιστάμενους μηχανισμούς και διεργασίες εμπλουτίζοντάς τις με νέες, σύγχρονες, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, με σκοπό πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Sars-CoV-2

 • Να μεριμνά ώστε ο κάθε εργαζόμενος και συνεργάτης να συνειδητοποιεί τον σημαντικό ρόλο που η δική του εργασία και τρόπος συμπεριφοράς έχει για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, έναντι του Sars-CoV-2 και να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική και το εφαρμοζόμενο σύστημα «Covid Shield» 

Με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, η Διοίκηση της Karenta στοχεύει στην:

 • Ενημέρωση όλων των φορέων και συνεργατών, για τις δράσεις της Karenta σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Sars-CoV-2 και παρότρυνση για τη συμμόρφωση και συμμετοχή τους σ΄ αυτές
 • Ενημέρωση των πελατών για τις δράσεις της Karenta σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Sars-CoV-2 και παρότρυνση για τη συμμόρφωση και συμμετοχή τους σ΄ αυτές
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Karenta με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών του με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες που τηρεί η Karenta για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό Sars-CoV-2

Για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης «Covid Shield» η Διοίκηση έχει θέσει και παρακολουθεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους παρακάτω Δείκτες:

 • Αριθμός εκπαιδεύσεων/ δράσεων ευαισθητοποίησης
 • Αριθμός προβλημάτων με εξωτερικούς παρόχους (προμηθευτές προϊόντων/ υπηρεσιών)
 • Αριθμός παραπόνων πελατών
 • Αριθμός Μη Συμμορφώσεων από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων/ εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων της Karenta, για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης και τους οργανισμούς που εν δυνάμει χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Karenta. Η πολιτική εφαρμόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστημα λειτουργίας της Karenta. Επίσης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες αρχές.