Οικονομικά Αποτελέσματα

Δείτε και κατεβάστε τους τελευταίους Ισολογισμούς καθώς και τις Προσκλήσεις σε Γενικές Συνελεύσεις της Karenta Α.Ε.

Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων

Δείτε και κατεβάστε τις τελευταίες Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων της Karenta A.E.