Οικονομικά Αποτελέσματα

Δείτε και κατεβάστε τους τελευταίους Ισολογισμούς καθώς και τις Προσκλήσεις σε Γενικές Συνελεύσεις της Karenta Α.Ε.

Ισολογισμοί Karenta

Δείτε και κατεβάστε τους Ισολογισμούς της Karenta A.E. για τα τελευταία έτη.

Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων

Δείτε και κατεβάστε τις τελευταίες Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων της Karenta A.E.