Καταστήματα

Το Δίκτυο KARENTA αριθμεί 30 σημεία εξυπηρέτησης πανελλαδικά. Βρείτε το πλησιέστερο στην περιοχή σας κατάστημα KARENTA.

Βρείτε το κοντινότερο σημείο εξυπηρέτησης Karenta